Okładka do książki 
„Z Bożej łaski Jadwiga król” 
Zuzanny Orlińskiej

Wydawnictwo Literatura