Książka obrazkowa
dla gminy Michałowice

Ilustracje ukazujące 13 wsi gminy Michałowice